01. Vår värdegrund

01.

Vår kultur och värderingar. Heart and soul.

02.

Förväntningar finns. Men alltid på båda håll…

03.

Get shit done. And make yourself at home.

04.

Friends. Family. Det allra heligaste.

05.

Be brave. Grow with us. Have fun. Join us.

06.

En kreativ plats där du blir en del av teamet.

07.

FAQ

De vanligaste frågorna och svaren. Simple as that.

08.

Team only access. En dag kanske…

01.

Vår kultur och värderingar. Heart and soul.

02.

Förväntningar finns. Men alltid på båda håll…

03.

Get shit done. And make yourself at home.

04.

Friends. Family. Det allra heligaste.

05.

Be brave. Grow with us. Have fun. Join us.

06.

En kreativ plats där du blir en del av teamet.

07.

FAQ

De vanligaste frågorna och svaren. Simple as that.

08.

Team only access. En dag kanske…

01.

Vår kultur och värderingar. Heart and soul.

02.

Förväntningar finns. Men alltid på båda håll…

03.

Get shit done. And make yourself at home.

04.

Friends. Family. Det allra heligaste.

05.

Be brave. Grow with us. Have fun. Join us.

06.

En kreativ plats där du blir en del av teamet.

07.

FAQ

De vanligaste frågorna och svaren. Simple as that.

08.

Team only access. En dag kanske…

01.

Vår kultur och värderingar. Heart and soul.

02.

Förväntningar finns. Men alltid på båda håll…

03.

Get shit done. And make yourself at home.

04.

Friends. Family. Det allra heligaste.

05.

Be brave. Grow with us. Have fun. Join us.

06.

En kreativ plats där du blir en del av teamet.

07.

FAQ

De vanligaste frågorna och svaren. Simple as that.

08.

Team only access. En dag kanske…

01.

Vår värdegrund

Vår kultur och värderingar är mer än vad ord kan beskriva. Men detta är så nära vi kan komma att beskriva det.

Detta är våra ord. Vår ryggrad. Våra principer och ledstjärnor.

Passion

Va passionerad i det du gör, endast då kan du bli bäst på det.

Förbättring

Utmana dig själv och andra, då kan du förbättra och sätta ny standard.

Glädje

Ha kul. Skratta. Skapa glädje för dig och allt runtomkring.

Mod

Det krävs mod för att göra fel — och för att lyckas. Va modig.

Jämlikhet

Genom våra olikheter skapar vi förutsättningar för kreativ diversifiering.

Love what you do.

Transparent5x5px
Spela videoklipp

Code of Conduct - Vår uppförandekod

Precis som det finns förmåner, finns det också skyldigheter. Detta gäller alla, med andra ord både företaget, teamet och den enskilda medarbetaren.

Uppförandekoden är riktlinjer för oss på Compani 56 som ständigt skall uppdateras med tiden, förändringar och efterlevas. Den beskriver hur vi ska bedriva vår verksamhet på ett etiskt, socialt och hållbart sätt

Uppförandekoden är en förlängning av våra värdeord.

Uppförandekoden omfattar alla våra medarbetare och ska genomsyra hela vårt arbete och vara en vägledande stöttning i vår verksamhet.

Ansvarstagande

Vi har alla ett gemensamt ansvar för den påverkan företaget, genom sina beslut och aktiviteter, har på samhällsutvecklingen, våra kunder, våra medarbetare och andra av företaget berörda intressenter. Vi är därmed ansvariga för att samtliga aktiviteter genomförs helt i linje med uppförandekoden och våra kärnvärden. Alla i teamet ansvarar för att vår vision och mission förverkligas.

Objektivitet

Vi på Compani 56 ska utföra vår profession med integritet, ärlighet och fritt från vilseledande eller avsiktlig partiskhet. Egenintressen eller på annat sätt partiska intressen ska åsidosättas. Shit happens ibland, och när det händer så är ärlighet och transparens en självklarhet.

Etiskt uppträdande

Vi på Compani 56 ska uppföra oss etiskt i enlighet med värderingar om ärlighet, rättvisa och integritet. Vi ska visa omtanke för människor, djur och miljö. Vårt bidrag till världens förbättrande inkludering skall vara aktiv i vårt arbete, design och leverans.

Aktiv hållbarhet

Vi skall i största möjliga mån arbeta aktivt för ett hållbart och sunt företagande, ett hållbart sociala ansvarstagande och aktivt verka för inkludering på samtliga områden i allt vi gör.

Arbetsmiljö och hälsa

Vi ska vara en arbetsplats med högt i tak och platt golv (öppet samtalsklimat, där alla känner sig trygga att säga sin mening), där alla trivs och utvecklas. Den enskilde medarbetarens arbetsmiljö och hälsa ska stå i fokus. Nyfikenhet och utveckling av människors idéer ska vara ledord. Vi ska kännetecknas av en god företagskultur, med det menar vi bland annat ömsesidigt förtroende, engagemang, gemenskap och humor.